29.4.2017 WEST COAST SWING Party – Bratislava

Príďte sa zabaviť a zatancovať si párty tanec West Coast Swing na modernú hudbu a spoznajte našu komunitu výborných tanečníkov a skvelých ľudí /
Come and join us at the party, have fun and dance West Coast Swing to contemporary music, meet with our community of great dancers and wonderful people.

❖ party by West Coast Swing Slovakia
❖ k dispozícii ďalšie tanečné sály  / 2 more stages usually open and available


Tešíme sa na vašu návštevu 🙂
We look forward to your visit 🙂

Vstup / Entry:      5.00 €